']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

Personel Uzmanı Blog Sayfası

 

başresim

Amacım kopye yapıştır yapmadan özgün ve tüm meslekdaşlarıma faydalı olacak bir blog oluşturmaktır. Genelde özet şeklinde yapacağım paylaşımlarımı umarım beğenirsiniz.

Hayrettin KÖROĞLU

Hayrettin KÖROĞLU

İş hayatından Haberler

  • BES 45 yaşın altındakilere zorunlu. Çalışanın prime esas kazancın %3 ü oranında kesinti olacak + %25 devlet katkısı olacak. Cayma süresi sonunda sitemden çıkmayana +100 TL devlet katkısı sağlanacak. Ayrıca emeklilik hainde hesabındaki birikimini en az 10 yıl süreli gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana birikiminin %5 oranında ek devlet katkısı teşvik sağlanacak. Şirketlerin bu sisteme giriş tarihleri çalıştırdıkları kişi sayısına göre değişiyor. İşverenin faaliyette olan 18 sigorta şirketinden bir firma ile sözleşme imzalaması ve zamanında kesintileri ilgili hesaplara aktarması yükümlülüğü bulunuyor.

  • AB uyum projeleri kapsamında doğum nedeniyle çalışma hayatına ara veren ya da hiç başlayamayan kadınlara devlet finansal destek sağlıyor. İlki Eylül 215 yılında İzmir, Bursa ve Antalya da başlayan bu uygulamaya 2017 yılında İstanbul ve Ankara ‘da da geçiliyor. 24 ayda ve daha küçük çocuğunu kayıtlı hale getirdiği 18 yaşından büyük ve en az ilkokul mezunu olan çocuk bakıcısını teslim eden ve kendisi brüt asgari ücretin iki katından az ücretle çalışana annelere 9 ay boyunca 320 avro destek sağlanıyor. Çalışan annenin ya da babanın çocuk bakıcı ile birinci derece akraba olmaması da gerekiyor. Ebeveyn Halk Bankasında bir hesap açacak, bakıcının yine Halk bankasındaki hesabına en az asgari ücret kadar bir tutarı maaş olarak havale etmesi gerekiyor.

  • 2016 da çıkan torba kanununa göre yıllık izinlerin bir bölümü 10 günden az olmamak kaydıyla bölünebilir şeklinde değiştirilmiştir. Mesela 10+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=20 gibi kullanılabilir.
  • Doğum yapan kadına devlet üç farklı ödeme yapıyor: Çalışan her anneye 16/18 hafta rapor parası, süt parası ve doğum yardımı (1.çocuk için 200, 2.çocuk için 400, 3.çocuk için 600 TL – sosyal yardımlaşma vakfına başvuruluyor. 08.11.2016 tarihinde analık izni veya ücretsiz izin sonrası yapılacak kısmi süreli çalışmalar hakkında yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Doğum yapan kadın, doğumdan sonra kullandığı ücretsiz izin sonrası ilk doğum için 60, ikinci doğum için 120, üçüncü doğum için 180 gün haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanabilir. Çoğul gebelikte sürelere 30 gün ilave edilir. Engelli çocuk doğumu halinde süre 360 gündür. Kısmi süreli çalışma ücretsiz iznin bitiminden çocuğun 66.ayına kadar olan süre içinde istediği zaman bir ay önce yazılı talebi ile işverene iletilir. Bu talep dilekçesinde işçi ücretsiz izni hangi sürelerde kullanmak istediğini belirtir ve eşinin çalıştığını bir belge olarak ekler. İşveren bir ay içinde yazılı olarak cevap verir. Kısmi süreli çalışmada süt izni uygulanmaz. İşçi çalıştığı süreye orantılı olarak ücret alır. 3 yaşını doldurmamış çocukları evlat edinene anne ya da babaya 8 hafta analık izni verilir.
  • Türkiye İş Kurumunun uygulamalarından olan işbaşı eğitim programından yararlanma süresi 1 yıl oldu. Süre sonunda katılımcılara “işbaşı eğitim sertifikası” veriliyor ve mezun ediliyor. Sertifikaya sahip kişiler için işverene 42 aya varan istihdam teşviki imkânı sağlanıyor.  Bu süre içinde çalışanın 2016 yılı için günlük net 50 TL (cumartesi ve Pazar hariç) maaşı ödeniyor. En fazla haftalık 45 saat çalışabiliyor. Fazla mesai yapılamıyor ve ödenmiyor. Hafta da 6 gün (7,5 saatten) ya da 5 gün (9 saatten) çalışabilir. İşverenler maaş, vergi ve sigorta yönünden en fazla 320 fiili işgünü yani 1 yıl “0” maliyetle eleman bulma hevesiyle tüm adayları İşkura yönlendirme yapıyor. Ayrıca işverenler İEP ndan mezun olanları 3 ay içinde ve mezun olduğu meslek alanında işe almaları kaydıyla imalat sanayinde 48 aya kadar, diğer sektörlerde ise 36 aya kadar % 5 lik teşvikten sonraki asgari ücret üzerinden hesaplanacak işveren hissesinin tamamını işsizlik sigortası fonu karşılayacaktır. 6645 sayılı kodu işaretlemek suretiyle işverenler uzun süreli bir teşvikten daha yararlanma hakkını elde etmiş oluyorlar. Adayların kabul etmesi halinde, işverenin akrabası olmaması, adayın emekli olmaması, son 3 ayda o işyerinde çalışmamış olması gibi şartları sağlaması halinde bu programa dâhil olabiliyorlar. İşveren bu programdan son bir yıl içinde mezun olanların en az % 20 sini üç ay içinde 4a lı olarak işbaşı yaptırması gerekiyor. Bunun için mezun olduğu meslek alanında işe alınması önemli. İş hayatına yeni atılacak, hiçbir tecrübesi olmayanlar için güzel ancak, iş hayatın içinde olup işsiz kalan veya iş değiştirenler için oldukça kötü bir durum. Aslında bu programın asıl amacı, tecrübesiz olduğu için hiç iş bulamayanları (yakınanları) iş hayatına kapağı attırmak ve işverenlerin işgücü ihtiyaçlarını kendileri yetiştirerek doğru çalışana ulaşmalarını sağlamaktır. Ayrıca işverenler bu programdaki kursiyerlere her kişi için asgari ücretin yarısı kadar ödeyecekleri ilave ücret safi kazancın tespitinde vergi matrahından gider olarak indirilebilmektedir. İşbaşı eğitim programında çalışan birisi hem 50 TL gündelik alırken aynı zamanda işsizlik maaşı alabiliyor. İşbaşı eğitim programındakiler program süresinin 1/10 ine kadar izin ve rapor alabilirler. Bu süreyi aşanların ilişiği kesilir. Ancak 5 güne kadar olan raporlar bu devamsızlık süresi hesabına dâhil edilmez.  Mesleki eğitim programı bazı meslekleri işsizlere öğretmek ve iş hayatına kazandırmak için hazırlanmış 3 aya kadar sürecek bir eğitimdir. Bu eğitimin bir kısmı ders olarak bir kısmı da işyerinde teorik eğitim olarak verilir. Kursun açılması için 10 – 25 kişi arasında aday mevcudiyeti sağlanmalı ve en az % 50 sinin istihdam etme (sözleşme ile) garantisi verilmelidir. Kurs sonunda sertifika verilir.
  • İşverenin malını işverenden izinsiz kullanma Yargıtay örnek kararlarında görüleceği üzere geçerli bir nedenle işten çıkarma (işçinin davranışından kaynaklanan)  nedeni sayılabiliyor. Kendisine tahsis edilen arabayı hafta sonu pikniğe götürmek işten edebilir. İşten çıkarma için kullanılan araç vb şeylerin zarar görmesi de gerekmiyor. Gönül rahatlığıyla kullanabilmek için işverenden yazılı bir izin belgesi alınması zorunludur.
  • Lise ve üniversite mezuniyeti sonrasındaki 2 yıl için gelir testi yapılmayacak, GSS primi devlet tarafından karşılanacaktır. Ancak bunun için lise mezunu olan kişinin 20 yaşından, üniversite mezunu 25 yaşından küçük olması gerekir.
  • Mesleki yeterlilik belgesi: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesiyle beraber 25 Mayıs 2016 tarihinden sonra tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde bazı mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar çalıştırılamayacak. İşveren açısından bu belgeye sahip olmayan her işçi için 500 TL, işçi için ise bu belgeye sahip olmamasından dolayı mevcut işinden kıdem tazminatı ödenmesi suretiyle (kıdemi bir yıldan fazla ise) işten atılması ve yeni iş bulmada zorlanması sonucunu doğuracaktır. İşverenler bundan dolayı işçi ararken bu belgeye sahip olanları çalıştırmak isteyecektir.